قوانین بازی پوکر  تگزاس هولدم

بازی پوکر آموزش

بازی پوکر آموزش + نسخه های برتر

پوکر یکی از محبوب‌ترین بازی‌های کارتی جهان است که در انواع مختلف در سراسر جهان بازی می‌شود. این بازی علاوه بر اینکه برخی مواهب استراتژیک و ریاضی را تقویت می‌کند، برای تفریح نیز بسیار جذاب است. در ادامه به یادگیری قواعد اصلی پوکر، استراتژی‌های پایه و نکات مهم اشاره می‌شود.

>>> شروع بازی پوکر کازینو آنلاین

بله، حالا به توضیح قوانین اصلی بازی پوکر می‌پردازیم. توجه داشته باشید که این توضیحات به بازی نوع تگزاس هولدم، یکی از محبوب‌ترین نسخه‌های پوکر، اشاره دارد.

قوانین بازی پوکر  تگزاس هولدم
قوانین بازی پوکر  تگزاس هولدم

قوانین بازی پوکر  تگزاس هولدم

1. شروع بازی:

 • بازی با شخصی به نام “دلر” یا “باتن” (دکمه مخصوص در گرونداژ) شروع می‌شود.
 • دو بازیکن سمت چپ از دلر، بلایند‌های کوچک و بزرگ را قرار می‌دهند.

2. توزیع کارت:

 • هر بازیکن دو کارت خصوصی دریافت می‌کند.

3. بلایند‌ها و دوره‌های بازی:

 • دور بازی با شروع از سمت چپ بلایند بزرگ شروع می‌شود.
 • بازیکنان به نوبت به انتخاب خود می‌توانند یکی از حالات “فولد” (تسلیم کردن کارت‌ها بدون شرکت در بازی)، “کال” (تساوی بازیکن قبلی) یا “ریز” (افزایش میزان شرط) را انتخاب کنند.

4. فلوپ، ترن و ریور:

 • سه کارت اجتماعی به نام “فلوپ” باز می‌شود.
 • یک کارت “ترن” باز می‌شود.
 • یک کارت “ریور” باز می‌شود.
 • در هر مرحله، بازیکنان می‌توانند بازی خود را ادامه دهند.

5. شرط‌ها و پت:

 • شرط‌ها به صورت توالی افزایش می‌یابند.
 • بازیکنان می‌توانند شرط بزنند، بلایند را افزایش دهند یا فولد کنند.
 • پت (پول در میز) برنده‌ی هر دور شرط‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهد.

6. نمایش کارت‌ها و برنده اعلام می‌شود:

 • پس از شرط‌ها و ترن و ریور، بازیکنان کارت‌های خود را نشان می‌دهند.
 • برنده بر اساس بهترین ترکیب از دو کارت شخصی و پنج کارت اجتماعی مشخص می‌شود.

7. تقسیم پت:

 • پت به برنده داده می‌شود.
 • اگر چند بازیکن برابری داشته باشند، پت به تعداد بازیکنان برابر تقسیم می‌شود.

8. دلر جدید:

 • نقش دلر به بازیکن سمت چپ از دلر قبلی می‌رود.
 • بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند.

تا اینجای کار، این قوانین اصلی بازی پوکر را کاوش کردیم. حالا بازی کنید، تجربه کسب کنید و به تدریج با استراتژی‌ها و نکات پیشرفته‌تر آشنا شوید.

قوانین اُماها پوکر
قوانین اُماها پوکر

قوانین اُماها پوکر

حتما! یکی از سبک‌های معروف دیگر پوکر، “اُماها پوکر” (Omaha Poker) است. در این بازی، قوانین و مراحل متفاوتی نسبت به تگزاس هولدم وجود دارد. در ادامه، قوانین اصلی اُماها پوکر را توضیح می‌دهم.

1. توزیع کارت:

 • هر بازیکن چهار کارت خصوصی دریافت می‌کند.

2. بلایندها:

 • دور بازی با شخصی به نام “دلر” شروع می‌شود.
 • دو بازیکن سمت چپ از دلر، بلایند کوچک و بلایند بزرگ را قرار می‌دهند.

3. فلوپ، ترن و ریور:

 • مراحل “فلوپ”، “ترن” و “ریور” وجود دارد مشابه تگزاس هولدم، اما در هر مرحله، پنج کارت اجتماعی باز می‌شوند.

4. تشکیل دست:

 • بازیکنان باید برای تشکیل دست خود، دو کارت از چهار کارت خصوصی خود و سه کارت از پنج کارت اجتماعی استفاده کنند.

5. تشخیص برنده:

 • برنده بر اساس بهترین ترکیب از دو کارت شخصی و سه کارت اجتماعی مشخص می‌شود.

6. تقسیم پت:

 • پت برنده به بازیکنی داده می‌شود که دست بهتری داشته باشد.
 • در صورت برابری، پت به تعداد بازیکنان برابر تقسیم می‌شود.

7. بیشترین دست‌ها:

 • با توجه به تعداد کارت‌های خصوصی و اجتماعی، اُماها پوکر ممکن است تا چندین دست در یک دور ادامه یابد.

8. دلر جدید:

 • نقش دلر به بازیکن سمت چپ از دلر قبلی می‌رود.

اُماها پوکر با توجه به تعداد کارت‌های بیشتر و امکانات استفاده از کارت‌های اجتماعی، به بازیکنان فرصت بیشتری برای تشکیل دست‌های قوی می‌دهد. مهارت در انتخاب بهترین ترکیب از کارت‌ها و استفاده از استراتژی‌های مناسب در این بازی اهمیت زیادی دارد.

قوانین اصلی سون کارد استاد
قوانین اصلی سون کارد استاد

قوانین اصلی سون کارد استاد

حتماً، سبک دیگری که بسیار محبوب است، “سِون کارد استاد” (Seven Card Stud) می‌باشد. این بازی به شدت استراتژیک است و در مراحل مختلف دست‌ها توسعه پیدا می‌کند. در ادامه، قوانین اصلی سون کارد استاد را شرح می‌دهم:

1. توزیع کارت:

 • هر بازیکن هفت کارت دریافت می‌کند.

2. بلایندها:

 • دور بازی با شخصی به نام “دلر” شروع می‌شود.
 • هر بازیکن دو کارت خصوصی و یک کارت عمومی (باز) دریافت می‌کند.

3. راند شدن و شرط‌ها:

 • کارت‌های دیگر به ترتیب باز می‌شوند و بازیکنان در هر مرحله شرط‌های خود را می‌زنند.

4. توزیع سه کارت دیگر:

 • سه کارت دیگر به ترتیب باز می‌شوند و هر کدام را بازیکنان مشاهده می‌کنند.

5. توزیع دو کارت دیگر:

 • دو کارت دیگر به ترتیب باز می‌شوند.

6. تشکیل دست:

 • بازیکنان حالا دست‌های پنج کارتی خود را تشکیل می‌دهند.

7. تشخیص برنده:

 • برنده بر اساس بهترین دست پنج کارتی می‌شود.

8. تقسیم پت:

 • پت برنده به بازیکنی داده می‌شود که دست بهتری داشته باشد.

9. دورهای شرط‌گذاری:

 • سون کارد استاد معمولاً دارای پنج دور شرط‌گذاری است.

10. دلر جدید:

 • نقش دلر به بازیکن سمت چپ از دلر قبلی می‌رود.

در این بازی، توجه به تغییرات کارت‌ها و تحلیل رفتار حریفان در تمام مراحل بسیار مهم است. با ادامه تجربه و مشارکت در دست‌ها، می‌توانید مهارت‌های خود در این سبک از پوکر را بهبود بخشید.

تفاوت در قوانین بازی 

تفاوت‌های اصلی بین سبک‌های معروف پوکر، تگزاس هولدم، اُماها پوکر و سون کارد استاد می‌پردازیم:

1. تگزاس هولدم:

 • توزیع کارت:
  • هر بازیکن دو کارت خصوصی دریافت می‌کند.
 • کارت‌های اجتماعی:
  • سه کارت در مرحله فلوپ، یک کارت در مرحله ترن، و یک کارت در مرحله ریور به صورت عمومی باز می‌شود.
 • تشکیل دست:
  • بازیکنان برای تشکیل دست خود از دو کارت خصوصی و پنج کارت اجتماعی استفاده می‌کنند.

2. اُماها پوکر:

 • توزیع کارت:
  • هر بازیکن چهار کارت خصوصی دریافت می‌کند.
 • کارت‌های اجتماعی:
  • در هر مرحله (فلوپ، ترن، ریور)، پنج کارت عمومی باز می‌شوند.
 • تشکیل دست:
  • بازیکنان باید از دو کارت خصوصی و سه کارت اجتماعی برای تشکیل دست خود استفاده کنند.
قوانین اصلی سون کارد استاد
قوانین اصلی سون کارد استاد

 سون کارد استاد:

 • توزیع کارت:
  • هر بازیکن هفت کارت دریافت می‌کند.
 • کارت‌های اجتماعی:
  • ابتدا سه کارت باز و چهار کارت دیگر به صورت بسته باز می‌شوند.
 • تشکیل دست:

  • بازیکنان برای تشکیل دست خود از پنج کارت بالاترین ارزش استفاده می‌کنند.

تفاوت‌های اصلی

 1. تعداد کارت:

  • تگزاس هولدم: 2 کارت خصوصی
  • اُماها پوکر: 4 کارت خصوصی
  • سون کارد استاد: 7 کارت در دست
 2. کارت‌های اجتماعی:

  • تگزاس هولدم: 5 کارت باز در مراحل فلوپ، ترن، ریور
  • اُماها پوکر: 5 کارت باز در هر مرحله
  • سون کارد استاد: 7 کارت باز و بسته
 3. تشکیل دست:

  • تگزاس هولدم: از 2 کارت خصوصی و 5 کارت اجتماعی
  • اُماها پوکر: از 4 کارت خصوصی و 3 کارت اجتماعی
  • سون کارد استاد: از 5 کارت بالاترین ارزش

هر یک از این سبک‌ها نیاز به استراتژی‌ها و تفکرهای منحصر به فرد دارند، و بازیکنان معمولاً به تدریج تجربه کسب کرده و تاکتیک‌های خود را در هر سبک بهبود می‌دهند.

>>> hazaratiha.com

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x